1400/01/31
توزیع رایگان ماسک در شهرستان مرزی میرجاوه در قالب طرح کشوری «یک نفس همدلی»
توزیع رایگان ماسک در شهرستان مرزی میرجاوه در قالب طرح کشوری «یک نفس همدلی»
💢دکتر مصطفی احمدی مقدم مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان میرجاوه : ✅یکی از مهمترین معضلات مدیریت پاندمی کووید۱۹ ، عدم رعایت پروتکل های بهداشتی از قبیل عدم استفاده از ماسک است . ✅خوشبختانه به همت سازمان های مردم نهاد و خیرین نیک اندیش تعدادی ماسک تامین و جهت توزیع در بین جامعه هدف در اختیار شبکه بهداشت و درمان شهرستان میرجاوه قرار گرفت .
1400/01/30
مراسم قدردانی از زحمات همکاران آزمایشگاه در شبکه بهداشت و درمان شهرستان میرجاوه
مراسم قدردانی از زحمات همکاران آزمایشگاه در شبکه بهداشت و درمان شهرستان میرجاوه
1400/01/16
آغاز عملیات سمپاشی و جونده کشی در کانون های جدید سالک بخش ریگ ملک شهرستان میرجاوه
آغاز عملیات سمپاشی و جونده کشی در کانون های جدید سالک بخش ریگ ملک شهرستان میرجاوه
1400/01/03
پلمپ دو واحد تهیه و توزیع متخلف با شروع طرح تشدید نوروزی در شهرستان میرجاوه :
پلمپ دو واحد تهیه و توزیع متخلف با شروع طرح تشدید نوروزی در شهرستان میرجاوه :